GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Wat doet de Dorpsraad

Belangrijkste taak van de Dorpsraad is luisteren naar de Grootschermernaren en inventariseren met welke verbeteringen het dorp gebaat is. In die zin opereren we als ‘oren en ogen van de gemeente’. Om die taak goed te kunnen uitoefenen, werken we samen met onder meer plaatselijke belangenorganisaties en verenigingen. Daarnaast zet de dorpsraad van tijd tot tijd activiteiten op touw om de banden met de achterban te versterken, het saamhorigheidsgevoel van de inwoners te bevorderen of informatie te verschaffen over onderwerpen die voor de Grootschermernaren van belang kunnen zijn.  De Dorpsraad vergadert meerdere keren per jaar. De vergaderingen zijn besloten.