GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

NIEUWS

De website is momenteel in onderhoud. Binnenkort meer foto's en achtergrondinformatie

________________________________________________________________________________________

De Dorpsraad is in overleg met de gemeente Alkmaar over vervanging van de bushalte aan de Urk.

Dit is een al jaren slepende kwestie over de verantwoordelijke instantie die zorg draagt voor onderhoud/vernieuwing.  De wegen vallen tot 2018 onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap.

Dit gaat veranderen in 2019 en dan is Alkmaar beheerder van het wegennet.

Verplaatsing van de halte stuit op moeilijkheden doordat dan de omgevingsvergunning moet worden aangepast.

Er zijn nu afspraken gemaakt om de halte in februari/maart 2019 te vervangen.

De Dorpsraad zal dit nauwlettend in de gaten houden

_____________________________________________________________________________________________________________________

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 februari 2020.

De Dorpsraad houdt op 17 februari een vergadering voor alle leden.

Belangrijk onderwerp is het aanpassen van de statuten, tevens is er een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

Alle bewoners van ons dorp hebben een uitnodiging ontvangen voor deze vergadering.

De vergadering vindt plaats in het dorpshuis "t Wavertje aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom.

______________________________________________________________________________________________________________

  • abri_voor
    abri_voor
  • abri_na
    abri_na

Vernieuwing Bushalte aan de Meerdijk Halte Urk  

Afgelopen maand juni 2019  heeft de gemeente de nieuwe Abri geplaatst aan de Meerdijk.

Er is langdurig overleg geweest tussen de Dorpsraad en de gemeente Alkmaar over deze halte die al jaren in zeer vervallen staat verkeerde. Afgelopen maand is dan eindelijk deze vernieuwing gerealiseerd.

Het tallud is aangepast en de halte is goed bereikbaar, gebruikers van lijn 123 kunnen weer zichtbaar en goed beschermd op de bus wachten

_________________________________________________________________________________________________________________________


DOWNLOADS:

 

Notulen 2018
Jaarvergadering
2018 notulen jaarvergadering.doc (25KB)
Notulen 2018
Jaarvergadering
2018 notulen jaarvergadering.doc (25KB)
________________________________________________________________________________________

UITNODIGING JAARVERGADERING  DORPSRAAD MAANDAG 11 FEBRUARI 2019

In het dorpshuis ´t Wavertje aanvang 19.30 uur.

Na de vergadering een lezing over de Schemermolens door molenaar Fred Oudejans.

Iedereen is van harte welkom.

_________________________________________________________________________________________

Agenda voor de jaarvergadering d.d. 11 februari 2019  in  Dorpshuis 'tWavertje

Aanvang 19.30 uur

1.Opening/Welkom

2.Mededelingen/Lezing over de schermer molens door Fred Oudejans

3.Notulen van de jaarvergadering 13 februari 2013

4.Verslag van de voorzitter

5.Verslag van de beheerster van het dorpshuis

6.Verslag van de penningmeester

7.Verslag van de kascommissie/verkiezing nieuw lid in de kascommissie/aftredend Tine Zwaan

8.Verkiezing Bestuursleden:

Judith Jonker, Suzanne Pronk en Wieger Homan blijven zitting houden in het bestuur.                                                                     Voorzitter Theo Louter treedt af en is niet herkiesbaar.                                                                                                                             De post van secretaris is nog vacant                                                                                                                                                           Pieter de Hart stelt zich kandidaat op de vergadering voor de post van voorzitter.                                                                                Kandidaten voor een van de functies kunnen zich aanmelden tot aanvang van  de vergadering.

9.Rondvraag

10. Sluiting


Koffie en aanvang lezing.                                                                            


  ________________________________________________________________________________________    

Jaarvergadering  11 februari 2019  

 Op de goedbezochte vergadering zijn de bestuursleden Wieger Homan penningmeester,  Judith Jonker bestuurslid en beheerster dorpshuis en Suzanne Pronk algemeen bestuurslid weer herkozen.

Voorzitter Theo Louter was aftredend en niet herkiesbaar .

Pieter de Hart was de enige kandidaat die zich beschikbaar had gesteld voor de functie van voorzitter.

Hij is door de vergadering aangenomen als nieuwe voorzitter .

De notulen van de jaarvergadering zullen weer op de website geplaatst worden.   

_____________________________________________________________________________________________________________      

18 mei 2019 50 jarig bestaan van deW.J.Driessen school

De school viert dit feest met een reunie en een groot feest op het schoolplein

Alle oud leerlingen en leerkrachten  zijn van harte uitgenodigd en er worden oproepen gedaan in de Uitkomst.

Het feest is ook voor alle dorpsgenoten om zo een goede verbinding te onderhouden met school en dorp.

Inlichtingen en aanmelden kan via  wjdries50@outlook.com  en face book W.J.Driessen50jaar

_______________________________________________________________________________________________________________